מדעי הים והסביבה


עבור רבים מאתנו הים הוא מקום בילוי. מקום להירגע בו. הוא נקשר בתודעתנו בחוט עדין של שקט ורגיעה. הוא משרה רוגע, הוא מקרין שקט. הים הוא מקום להתרענן בו מלחצי היום יום. אבל יש מי שרואים את הים באופן שונה לחלוטין- כמשאב קבוע בלתי מתכלה ובלתי נדלה, כאתגר, כנושא שמרתק אותם להתוודע אליו, ללמוד ולחקור אותו לעומק.

אכן, הים הוא כר פורה ובלתי נדלה, במעמקיו ובמצולותיו, לא רק להפלגות ולמאכלי ים אלא גם ללימוד ולמחקר. המקום המזוהה יותר מכל עם לימוד אקדמי של הנושא הוא בית הספר למדעי הים והסביבה במרכז האקדמי רופין. הוא מהווה מקור הלימוד והמחקר האקדמי המרכזי ומציע במסגרתו שתי תכנית אקדמיות לרכישת תואר ראשון במדעי הים והסביבה הימית ובתחום ביוטכנולוגיה ימית. בשנים האחרונות מפתחים בו תכניות לימוד מתקדמות וחדשניות בנושא ניהול משאבי ים וטכנולוגיה ימית.

בשנים האחרונות מתבררת ביתר שאת עובדת היות הים משאב כלכלי עצום, בלתי נדלה, לא רק לנפט אלא לגז. אלא שחשיבות הים אינה מתמצה רק בהיותו משאב כלכלי. יש אינטרס על שמירתו כמשאב טבע המהווה חלק בלתי נפרד מאיכות החיים והסביבה. שפכים המוזרמים אליו מאיימים על הדגה שבו, הופכים את הרחצה בו למסוכנת. הים מהווה אפוא אתגר ללימוד ולחקר.